KRATOS DIAMOND INSET (White)

KRATOS DIAMOND INSET (White) (ERPSW8 (Polish), ERMSW8 (Matte), ERSSW8 (Satin))


KRATOS DIAMOND INSET (White)
SKU: ERPSW8 (Polish), ERMSW8 (Matte), ERSSW8 (Satin)
Pressed Black Diamond Ring with Blue Diamond Inset--Available in Polished, Matte, or Satin. Also available with Blue, Green, Yellow and Pink diamond. Available with beveled or rounded edges.
MSRP: $2299.00